Oferta
WYKŁADY
Wykłady merytoryczne na tematy związane głównie z reputacją osobistą i reputacją organizacji, w tym bezpieczeństwem wizerunku w sieci.
WYKŁADY ONLINE
Wykłady motywacyjne w obszarze budowania autorytetu i reputacji online.
SESJE EDUKACYJNE
Sesje dla zarządu lub osób decyzyjnych - przygotowanie do wystąpienia, budowanie reputacji lidera, zarządzanie relacjami z interesariuszami.
SZKOLENIA
Szkolenia stacjonarne lub online z obszaru budowania reputacji menedżera i reputacji eksperta.
WYSTĄPIENIA MOTYWACYJNE
Merytoryczne wystąpienia na temat budowania reputacji osobistej lub reputacji pracownika.
PROGRAM BUDOWANIA REPUTACJI
OFERTA W PRZYGOTOWANIU
Slider