Bycie osobą, której zdanie jest szanowane i brane pod uwagę, to nie tylko kwestia posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim sposób prezentacji siebie i swoich poglądów. Niestety często ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, albo mogą wnieść do dyskusji realną wartość, ustępują miejsca tym, którzy pragną przede wszystkim uwagi. Co zatem zrobić, by nasze słowo i zdanie zapadało w pamięć i zasługiwało na uwagę? Oto kilka kluczowych zasad, które pomogą Ci zbudować autorytet i sprawić, że Twoje słowo będzie miało większą wagę w oczach innych.

Bądź precyzyjny w swoich wypowiedziach

Jasno mów, co się wydarzyło, jakie są Twoje oczekiwania i jaki jest status spraw. Im mniej będzie określeń wartościujących w Twoich wypowiedziach i nacechowanych emocjonalnie, a więcej faktów – tym Twoja wypowiedź będzie postrzegana jako bardziej rzetelna i bezstronna. Kluczowe jest, aby Twoje wypowiedzi były jasne i precyzyjne. Unikaj używania nadmiernie emocjonalnych lub wartościujących określeń, które mogą być interpretowane jako stronniczość.

Generalizowanie, uznanie sformułowań „Oni zawsze”, „Oni nigdy” oraz interpretowanie zachowań, sprawia że odbiorcy skupiają uwagę na osobie wypowiadającej słowa, a nie na przedstawianych treściach. Skoncentruj się na przedstawieniu faktów i rzetelnych informacji. To sprawi, że będziesz postrzegany jako osoba obiektywna i wiarygodna.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł

Gdy powołujesz się na czyjąś relację lub zdanie, albo gdy korzystasz z danych przy prezentacjach i wystąpieniach. Podważenie statystyk, źródeł i ich prawdziwości to najprostszy sposób na podważenie całej wypowiedzi. Zawsze, gdy powołujesz się na dane, upewnij się, że pochodzą one ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Z kolei opieranie się na solidnych dowodach i źródłach zwiększa zaufanie do Twoich wypowiedzi.

Unikaj plotkowania

To jeden z tych obszarów życia codziennego w korporacjach, który bardzo obniża zaufanie. Jeśli będziesz uczestniczyć w szerzeniu pogłosek, usłyszysz wiele niesprawdzonych treści, a po drugie osoby współuczestniczące będą wiązały Cię z plotkowaniem na temat innych.

Plotkowanie jest jednym z najbardziej szkodliwych zachowań w każdym środowisku, zwłaszcza zawodowym. Udział w plotkach nie tylko obniża poziom zaufania do Ciebie, ale również kojarzy Cię z negatywnymi praktykami. Dąż do bycia osobą, która promuje otwartą i uczciwą komunikację. Nie ma sprawdzonego schematu na reagowanie w takich sytuacjach, dlatego najlepiej ich po prostu unikać.

Składaj realne obietnice

Mów tylko o tym, z czego możesz się wywiązać, dlatego zamiast obiecywać konkretny efekt, deklaruj wykonanie konkretnych czynności, za które możesz wziąć odpowiedzialność.

Twoje obietnice powinny być realne i możliwe do spełnienia. Zamiast obiecywać konkretne efekty, które mogą zależeć od wielu zmiennych, koncentruj się na działaniach, za które możesz wziąć pełną odpowiedzialność. To podnosi Twoją wiarygodność i pokazuje, że jesteś osobą, na której słowo można polegać. Wzmocnisz swoją wiarygodność jeśli wskażesz na okoliczności, od których może zależeć efekt finalny.

Bądź konsekwentny w działaniu

Jeżeli ludzie będą widzieć, że to co mówisz, ma realne przełożenie na rzeczywistość, to będą mieli świadomość, że Twoje słowo ma ogromną wagę. Spójność między tym, co mówisz, a tym, co robisz, jest fundamentem budowania autorytetu. Ludzie cenią osoby, które nie tylko mówią, ale również działają zgodnie z deklaracjami. Konsekwencja buduje zaufanie i pokazuje, że jesteś osobą wiarygodną i godną szacunku, a przede wszystkim wzmacnia Twoje zaufanie do siebie.

Budowanie autorytetu i zyskiwanie szacunku dla swoich opinii to proces, który wymaga czasu, konsekwencji i ciągłej pracy nad sobą. Pamiętaj, że kluczowymi elementami są: jasność komunikacji, korzystanie ze sprawdzonych źródeł, unikanie plotek, realne obietnice oraz spójność w działaniu. Przestrzeganie tych zasad nie tylko zwiększy Twoją wiarygodność, ale również pozwoli zbudować silną pozycję w każdym środowisku, zarówno profesjonalnym, jak i prywatnym.