Media

Zmienia się układ sił marka – konsument. Jeszcze kilkanaście lat temu, marki konsumenckie budowały duży dystans między klientami…

Rok 2023 za chwilę stanie się przeszłością. Jak podsumować mijający rok, by wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszły?

Jakich prezentów nie dawać? Jak dawne wierzenia i przesądy mogą wpływać na odbiór prezentów.

Biznes w czasie pandemii to test reputacji. Cała ta trudna sytuacja weryfikuje wiele iluzorycznych procesów i priorytetów. Nagle na pierwszy plan…

Każdy chce być szanowany i lubiany. Jakich zasad przestrzegać, jeśli chcemy, by inni nas szanowali?

Czego uczy Polska Armia? Czego możemy nauczyć się od Polskiej Armii w kwestii odpowiedzialności.

„Strefa szefa”
Umiejętność budowania własnej marki przez menedżerów.

Co pomoże przetrwać przedświąteczną gorączkę i jak reagować na trudne pytania przy świątecznym stole?

Studiowanie bez wychodzenia z domu jest możliwe. Jak e-learning zrewolucjonizował szkolnictwo wyższe?

Jak stawiać granicy, by zachować postawę asertywną i utrzymać równowagę między życiem prywatnym i zawodowym?

Książki