Reputacja, marka osobista, wizerunek, te pojęcia bardzo często traktowane są jako tożsame, tymczasem istnieje szereg różnic w sposobie budowania poszczególnych kapitałów, ich trwałości i tego, jakie przynoszą korzyści. Rozumienie różnicy między reputacją a osobistym wizerunkiem jest kluczowe dla każdego, kto dąży do budowania swojej marki osobistej, zarówno w sferze profesjonalnej, jak i prywatnej. Oto główne aspekty, które różnią te dwa pojęcia i wpływają na sposób ich budowania oraz percepcji przez otoczenie.

Wiarygodność

O ile wizerunek można wykreować za kogoś i może to zrobić agencja PR albo specjaliści od marketingu, o tyle na reputację każdy z nas pracuje sam swoim codziennym zachowaniem i podejmowanymi decyzjami. Reputacja to to, jak jesteśmy oceniani przez naszych najbliższych, współpracowników, klientów i innych interesariuszy, więc trudno tu coś wykreować. Doradca ds. reputacji pomaga realizować procesy szybciej, unikać błędów i realizować konkretną strategię, ale działania każdy musi podejmować sam.

  • Osobisty Wizerunek: Może być szybko wykreowany przez specjalistów od PR i marketingu. Jego zmiana może nastąpić niemal natychmiast, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi komunikacyjnych i wizualnych. Jest to często pierwsze wrażenie, które możemy kontrolować i modyfikować.
  • Reputacja: Jest efektem długotrwałego procesu, kształtowanego przez nasze codzienne zachowania, decyzje i interakcje z innymi. Reputacja wymaga czasu i spójności działań, jest postrzegana jako bardziej trwała i trudniejsza do szybkiej zmiany.

Skala oceny

To jak jesteśmy postrzegani przez obce osoby na podstawie wizerunku jest sprawą indywidualną, komuś się podoba, a komuś innemu nie. Reputacja to kapitał zagregowany, a oszustwo w transakcji z jednym klientem odbije się na relacjach z innymi klientami i ich zaufaniu.

  • Osobisty Wizerunek: Subiektywnie postrzegany przez jednostki, może się znacząco różnić w zależności od osobistych preferencji i perspektyw.
  • Reputacja: Odnosi się do agregowanej opinii wielu osób, będąc odzwierciedleniem zbiorowego zaufania lub jego braku. Utrata reputacji w jednej sferze może mieć wpływ na ogólną percepcję naszej osoby wśród interesariuszy.

Czas potrzebny na efekt

Wizerunek jesteśmy w stanie wykreować w ciągu kilku dni, wystarczy profesjonalna sesja zdjęciowa, nowa strona www, albo wizytówka z prestiżowo brzmiącym stanowiskiem albo dobry samochód i garnitur, wpłyną na to jak będziemy postrzegani. Reputację buduje się latami realnymi działaniami, konkretnymi efektami i wartościowymi relacjami z wpływowymi osobami.

  • Osobisty Wizerunek: Może być zmodyfikowany lub stworzony w relatywnie krótkim czasie, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków wizualnych i komunikacyjnych.
  • Reputacja: Budowana jest przez lata, przez konsekwentne działania i osiąganie realnych wyników. Jest to proces długotrwały, wymagający cierpliwości i ciągłej pracy nad sobą.

Fundament

W wizerunku chodzi przede wszystkim o atrakcyjną komunikację, natomiast w przypadku reputacji konieczne są wymierne działania. Jak powiedział Henry Ford, nie da się zbudować reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobić.

  • Osobisty Wizerunek: Oparty głównie na atrakcyjności komunikacji i sposobie prezentacji siebie na zewnątrz. Może być łatwo i szybko adaptowany do zmieniających się okoliczności lub celów.
  • Reputacja: Bazuje na realnych działaniach, osiąganych wynikach i budowaniu wartościowych relacji.

Rozróżnienie między reputacją a osobistym wizerunkiem jest kluczowe dla skutecznego zarządzania marką osobistą. Podczas gdy osobisty wizerunek jest bardziej płynny i może być szybko modyfikowany, reputacja wymaga konsekwentnej pracy, czasu i jest percepcjią zbiorową naszych działań przez społeczność. Oba aspekty są ważne, ale każdy z nich wymaga innej strategii i podejścia w celu skutecznego zarządzania i budowania silnej, pozytywnej obecności w różnych sferach życia.